Buddy nodig?

Als je psychisch kwetsbaar bent, raak je gemakkelijk sociaal geïsoleerd. Contact met anderen is dan niet evident meer. Buddywerking helpt je om opnieuw vertrouwen te krijgen in mensen en je weer open te stellen voor de wereld rondom jou.

Een buddy is geen hulpverlener. Buddywerking draait om gelijkwaardige relaties en om sociaal contact in een vriendschappelijke en ongedwongen sfeer.

Vind een buddy

Iets voor jou?

  • Ervaar je psychische moeilijkheden of heb je een opname achter de rug?
  • Vind je het moeilijk om contacten te leggen en voel je je vaak alleen?
  • Woon je zelfstandig of ben je dat van plan?
  • Wil je graag regelmatig fijne dingen doen met iemand die jou begrijpt?

Wat bieden we je aan?

  • Een tweetal kennismakingsgesprekken
  • Een geschikte vrijwilliger, een buddy, volgens jouw wensen (man, vrouw, roker, niet-roker…)
  • Een buddy die op afgesproken tijdstippen tijd vrijmaakt voor jou
  • Een buddy waarmee je alledaagse dingen kan doen (wandelen, winkelen, babbeltje slaan, iets gaan drinken,…)
  • Coaching en opvolging van de contacten met jouw buddy
  • Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de verwachtingen en mogelijkheden van jou en van de buddy

Hoe gaan we te werk?

Onze basiswerking houdt in dat we deelnemers proberen te ondersteunen door hen in contact te brengen met een vrijwilliger voor het opbouwen van een vriendschappelijk één-op-één contact : één vrijwilliger (= buddy) wordt gelinkt aan één persoon met psychische moeilijkheden (= deelnemer).
Dit gebeurt via een proces van ‘maatwerk’, waarbij we met heel wat zaken rekening dienen te houden.

De buddy maakt op afgesproken tijdstippen en op regelmatige basis, bijvoorbeeld twee- of driewekelijks, tijd vrij voor de deelnemer om samen alledaagse dingen te doen:

een babbeltje slaan, samen gaan wandelen, fietsen, winkelen, iets gaan drinken, naar de film, een toneelvoorstelling gaan bekijken,…
Vriendschappelijke ontmoeting en ontspanning staan hierbij centraal.

De verdere concrete invulling van het contact gebeurt in onderlinge samenspraak tussen beide partijen: ieder heeft hierin zijn/haar aandeel en inbreng naargelang eigen mogelijkheden en verwachtingen. Wederzijdse uitwisseling en communicatie is essentieel voor een vlot verloop.

Denk je dat een buddy
iets voor jou
kan betekenen?
Kijk hier bij wie je terecht kan.

Contacteer de buddywerking in je regio