Buddy nodig?

Buddywerking Vlaanderen is een aanbod vanuit de GGZ voor volwassenen met een psychische of psychiatrische problematiek die zelfstandig wonen en zich in een stabiele fase van hun leven/problematiek bevinden. Doel is het doorbreken van sociaal isolement bij deze doelgroep, ertoe aanzetten om meer buitenshuis te komen en vrijetijd te beleven met iemand die begrip toont. Dit doen we door 1-op-1 te matchen tussen een 'deelnemer' en een gemotiveerde vrijwilliger (buddy) op basis van overeenkomstige interesses, mogelijkheden en verwachtingen.

Een buddy is geen hulpverlener. Buddywerking draait om gelijkwaardige relaties en om sociaal contact in een vriendschappelijke en ongedwongen sfeer.

Vind een buddy

Iets voor jou?

 • Ervaar je psychische moeilijkheden of heb je een opname achter de rug?
 • Vind je het moeilijk om contacten te leggen en voel je je vaak alleen?
 • Woon je zelfstandig of ben je dat van plan?
 • Wil je graag regelmatig fijne dingen doen met iemand die jou begrijpt?

Wat bieden we aan?

 • Een tweetal kennismakingsgesprekken
 • Een geschikte vrijwilliger, een buddy, volgens jouw wensen (man, vrouw, roker, niet-roker…)
 • Een buddy die op afgesproken tijdstippen tijd vrijmaakt voor jou
 • Een buddy waarmee je alledaagse dingen kan doen (wandelen, winkelen, babbeltje slaan, iets gaan drinken,…)
 • Coaching en opvolging van de contacten met jouw buddy
 • Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de verwachtingen en mogelijkheden van jou en van de buddy

Hoe gaan we te werk?

Onze basiswerking houdt in dat we deelnemers proberen te ondersteunen door hen in contact te brengen met een vrijwilliger voor het opbouwen van een vriendschappelijk één-op-één contact : één vrijwilliger (= buddy) wordt gelinkt aan één persoon met psychische moeilijkheden (= deelnemer).
Dit gebeurt via een proces van ‘maatwerk’, waarbij we met heel wat zaken rekening dienen te houden.

De buddy maakt op afgesproken tijdstippen en op regelmatige basis, bijvoorbeeld twee- of driewekelijks, tijd vrij voor de deelnemer om samen alledaagse dingen te doen:

een babbeltje slaan, samen gaan wandelen, fietsen, winkelen, iets gaan drinken, naar de film, een toneelvoorstelling gaan bekijken,…
Vriendschappelijke ontmoeting en ontspanning staan hierbij centraal.

De verdere concrete invulling van het contact gebeurt in onderlinge samenspraak tussen beide partijen: ieder heeft hierin zijn/haar aandeel en inbreng naargelang eigen mogelijkheden en verwachtingen. Wederzijdse uitwisseling en communicatie is essentieel voor een vlot verloop.

Kom ik in aanmerking voor een buddy?

Doelgroep
Buddywerking Vlaanderen richt zich tot volwassenen die al zelfstandig wonen of dit in de nabije toekomst van plan zijn te doen. De meeste deelnemers bij Buddywerking Vlaanderen hebben langdurige psychische problemen en vinden moeilijk aansluiting bij anderen in de samenleving. De haalbaarheid van het omgaan met de problematiek voor de buddy/vrijwilliger wordt ingeschat. Het is dus niet een diagnose op zich die als tegen- indicatie wordt gesteld. Er wordt als voorwaarde gesteld dat er naast de buddywerking voldoende professionele ondersteuning is. Gezien de vaak langdurige en complexe problematiek van de deelnemer, willen we de draagkracht van een vrijwilliger niet overbelasten.

Aanvaardingscriteria :

  • geen acute verslavingsproblemen
  • geen crisissituatie bij de aanmelding

Wat verwachten we?

 • Voldoende bereidheid en vaardigheid om de eigen moeilijkheden te verwoorden (in functie van de coaching van de contacten)
 • Iets kunnen teruggeven aan de vrijwilliger’, met name enige waardering, enige initiatief name,…
 • Zich (eventueel onder begeleiding) kunnen verplaatsen tijdens de intakefase en in functie van evaluatiegesprekken. Huisbezoek is mogelijk voor persoon met fysieke handicap
 • Afspraken kunnen nakomen
 • Enkele interessepunten (gespreksthema’s, hobby’s) kunnen aangeven en gemotiveerd zijn om deze op eigen tempo verder te willen exploreren met de vrijwilliger)
 • Voldoende veiligheid voor de buddy
 • Akkoord van het samenwonende familielid
 • Akkoord voor eventueel overleg tussen buddywerking en de verwijzer en/of andere hulpverlener

Hoe verloopt de procedure?

De aanmelding kan telefonisch, via e-mail of via het aanmeldformulier op de website gebeuren. Dit kan op eigen initiatief of via een verwijzing door professionele hulpverleners. Tijdens de aanmelding wordt gepeild naar de hulpvraag en verwachtingen.

Voor verwijzers
Indien je een cliënt wil aanmelden, kan dat door de regionale buddywerking te contacteren. Gelieve dan naam, adres, mailadres en telefoonnummer te bezorgen en waarom u denkt dat Buddywerking een meerwaarde kan zijn. Kandidaat deelnemers mogen zich ook zelf aanmelden. Wil je eerst even checken of jouw cliënt in aanmerking kan komen voor Buddywerking? Geen probleem!
De buddymedewerker bekijkt graag of jouw cliënt kans maakt om in aanmerking te komen en of het aangeraden is om een eerste kennismakingsgesprek te plannen.

Kennismaking
De geïnteresseerde deelnemer kan een afspraak maken met de medewerker voor een verdere individuele kennismaking waarbij we vooral willen peilen naar hun verwachtingen en mogelijkheden en kunnen inschatten of we met ons aanbod een antwoord kunnen bieden op de vraag van de deelnemer.

Aanvaarding
De kandidaat-deelnemer wordt op de hoogte gebracht of hij/zij wordt aanvaard als deelnemer. Bij aanvaarding start de wachttijd op een buddy.

Matching
We regelen een eerste ontmoeting die doorgaat bij de buddywerking zodat de deelnemer en buddy met elkaar kunnen kennismaken. Indien beiden een opstart zien zitten, maken we een activiteitenovereenkomst op. Dit is een afsprakennota met praktische afspraken tussen de buddy, deelnemer en de buddymedewerker.

Opvolging en afronding
De duo’s worden verder opgevolgd door de medewerkers. Het contact stopt in principe op de datum zoals afgesproken op de overeenkomst. Een herziening of stopzetting van de overeenkomst is enkel mogelijk na overleg met de professionele medewerker.

Veelgestelde vragen

Hoelang duurt het totdat ik een buddy krijg?
Op deze vraag kunnen we geen antwoord geven. Eens je ingestroomd bent als wachtende deelnemer, is het wachten op een geschikte match met een buddy. Elke keer er een nieuwe buddy instroomt, kijkt de buddymedewerker wie van de wachtende deelnemers het best bij deze buddy past. Het is dus vooral geluk hebben dat er een buddy instroomt die bij jouw profiel past. Uitzonderlijk kan dit snel gaan (enkele maanden), maar in de praktijk zien we dat dit eerder een jaar of zelfs enkele jaren kan duren. Soms stellen we vast dat zelfs na meerdere jaren nog geen match gevonden kon worden. Het is belangrijk om Buddywerking te zien als een mogelijke kans om met een buddy in contact te komen.

Is het de moeite om me aan te melden als ik toch lang moet wachten op een buddy?
Het is voor veel mensen een hele stap om contact te nemen en uit te spreken dat ze zich herkennen in onze doelgroep. Als buddymedewerker is het niet evident om de boodschap te geven dat we niet weten hoe lang het zal duren vooraleer er een match met een buddy is. Wanneer de buddymedewerker jou leert kennen in de kennismakingsgesprekken, probeert hij/zij ook mee te kijken of er andere initiatieven zijn die helpend kunnen zijn om je netwerk uit te breiden. Dit kan soms ook iets in beweging zetten.

Hoe vaak zie ik mijn buddy?
Een duo onderneemt doorgaans elke 14 dagen of om de drie weken een activiteit.

Ik wil me aanmelden: mag een verwijzer dit doen?
Dit kan, we verwachten wel dat je nadien zelfstandig contact opneemt met de buddywerking.

Is een professionele omkadering nodig?
We verwachten steeds een contactpersoon in de hulpverlening.

Hoe vaak zie ik mijn buddy & welke activiteiten kunnen we samen doen?
Een duo onderneemt doorgaans elke 14 dagen of om de drie weken een activiteit. Het gaat om activiteiten in de vrijetijdssfeer. 

Ik meldde me aan, maar word niet aanvaard als deelnemer?
Het kan gebeuren dat je niet wordt aanvaard als deelnemer. De buddymedewerker brengt jou hiervan op de hoogte en zoekt eventueel samen met jou naar andere interessante initiatieven.

 

Denk je dat een buddy
iets voor jou
kan betekenen?
Kijk hier bij wie je terecht kan.

Contacteer de buddywerking in je regio