Buddywerking Vlaanderen

Danni Heylen is de meter van Buddywerking Vlaanderen.
Zij engageert zich hierbij ten volle en wil het taboe rond psychische kwetsbaarheid
samen met Buddywerking Vlaanderen helpen doorbreken.

Videoclip
Onderbemand

Op zondag 6 maart 2016 stelde Buddywerking Vlaanderen ‘Onderbemand’ voor, het buddylied geschreven door de peter van Buddywerking Vlaanderen, Wannes Cappelle. Het buddylied kreeg de titel ‘Onderbemand’ en geeft op een treffende manier weer wat de waarde van een buddywerking inhoudt. Met het lied en de bijhorende videoclip wil Buddywerking Vlaanderen inzetten op de bekendmaking van de organisatie en de werving van vrijwilligers, maar evengoed ook een bijdrage leveren aan het bespreekbaar maken van psychische problemen.

Quotes

Ik wil mij inzetten voor Buddywerking Vlaanderen omdat we in een erg individualistische maatschappij leven, die erg prestatiegericht is, en mensen met psychische problemen geraken daardoor dikwijls geïsoleerd en dat moeten we voorkomen en daar moet meer voor gedaan worden. We moeten terug meer oog hebben voor onze medemens.

Danni HeylenMeter