Regio Vlaams-Brabant Oost
LEUVEN, TIENEN, DIEST, AARSCHOT, TERVUREN, LANDEN

Word jij een buddy?

Buddy worden

Als buddy help je psychische kwetsbare mensen bij het doorbreken van hun sociaal isolement. Samen met jou kunnen ze de stap zetten naar de buitenwereld, waar ze alleen dikwijls niet toe komen. Zo breng je twee werelden dichter bij elkaar.

Buddywerking Vlaanderen – Regio Vlaams Brabant Oost werkt samen met Samana.

Heb je interesse?

Heb je interesse om je te engageren voor de buddywerking of wil je graag meer informatie neem dan contact op met de buddywerking of vul het aanmeldformulier in:

Aanmeldformulier buddy

Privacy
We gebruiken googleformulieren om uw gegevens te verzamelen. Door dit formulier in te dienen, erkent u dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan Buddywerking Vlaanderen voor verwerking in functie van de geboden dienstverlening en dit in overeenstemming met ons privacybeleid.

Zoek je een buddy?

Buddy nodig?

Heb je psychische problemen? Voel je je vaak eenzaam? Vind je het moeilijk om alleen de stap naar buiten te zetten? Ben je op zoek naar iemand om samen leuke dingen te doen? Wil je graag een vriendschappelijke contact aangaan? Dan is buddywerking misschien iets voor jou!

De buddywerking ontvangt momenteel veel vragen naar buddy’s. Omwille van deze vele aanvragen worden tijdelijk geen bijkomende aanvragen van kandidaat deelnemers behandeld. 

Contacteer ons!

Hoe aanmelden?
Als persoon met psychische problemen kan je zelf een buddy vragen. Je neem het best telefonisch contact op of je kan het aanmeldingsformulier invullen. Gelieve er rekening mee willen te houden dat er veel aanvragen lopende zijn. Gelieve daarom even geduld te hebben tot wij de kans hebben  gehad jouw vraag verder te bekijken. Wij nemen zelf contact op in functie van verdere afhandeling. Indien je vraag niet voor onze werking in aanmerking komt, proberen wij dit je zo snel mogelijk te laten weten.

Aanmeldformulier deelnemer

Voor verwijzers
Indien u een cliënt wenst aan te melden voor een buddy kan je rechtstreeks contact opnemen met de Buddywerking of het aanmeldingsformulier hier invullen:
Tevens willen wij vragen dat de cliënt ook zelf contact opneemt met de Buddywerking om een eerste afspraak vast te leggen.

Privacy
We gebruiken googleformulieren om uw gegevens te verzamelen. Door dit formulier in te dienen, erkent u dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan Buddywerking Vlaanderen voor verwerking in functie van de geboden dienstverlening en dit in overeenstemming met ons privacybeleid.

Onze werking

Nieuws

HomeNieuws
24/03/2020

Corona en Buddywerking Vlaanderen

De impact van corona en de getroffen maatregelen is enorm.Mensen die reeds kwetsbaar zijn en in sociaal isolement verkeren zien hun contact met de buitenwereld nog meer verdwijnen. Buddywerking Vlaanderen…
HomeNieuws
06/03/2020

Week van de vrijwilliger

Deze week is het de week van de vrijwilliger. Dankjewel aan al onze buddy's, jullie zijn fantastisch!  
HomeNieuws
27/02/2020

Interview NINA

In Nina verscheen onlangs een mooi artikel over buddy's.Hieronder lees je het verhaal van Linda en Hilde, een Gents duo binnen Buddywerking Vlaanderen dat al 12 jaar lief en leed…

Werking
Ontstaan

In 2007 gaf de Vlaamse overheid opdracht tot het uitbouwen van buddywerkingen ten behoeve van psychisch kwetsbare mensen. Een algemeen coördinator werd aangesteld om alle regionale werkingen te ondersteunen vanuit de koepelorganisatie Buddywerking Vlaanderen. Vanaf 01 december 2011 werd ‘Buddywerking Vlaanderen’ een gegeven. Geen tijdelijk project meer, maar een verankerde werking in elk van de 13 CGG-werkingsgebieden, allen onder één naam: ‘Buddywerking Vlaanderen’.

Lees meer

Visie & doelstelling

Mensen met ernstige psychische moeilijkheden of een chronische psychiatrische problematiek ondervinden soms een tekort aan een sociaal netwerk. Zij hebben vaak moeite om nieuwe relaties aan te gaan of te onderhouden en ervaren daardoor weinig of geen betekenisvolle contacten. Dit kan ervoor zorgen dat zij geïsoleerd raken en zich eenzaam gaan voelen. Men dreigt wat betreft sociale relaties afhankelijk te worden van contacten met professionele hulpverleners. Er ontstaat een gemis en behoefte aan ‘gewoon’ sociaal contact, aan mensen waarmee men zijn vrije tijd zinvol kan invullen, plezier kan beleven, ervaringen kan delen en nieuwe dingen kan ondernemen. Naarmate het isolement langer duurt, worden maatschappelijke integratie en participatie steeds moeilijker. ‘Deelnemen’ aan de samenleving is niet meer zo vanzelfsprekend wanneer je dingen alleen moet doen.

Een vrijwilliger kan in dat geval helpen om opnieuw een stapje naar buiten, naar de samenleving te zetten. Hij/zij maakt op regelmatige basis tijd vrij om samen op stap te gaan en om leuke, alledaagse dingen te doen zoals wandelen, winkelen, iets gaan drinken, samen een uitstapje maken, enz. Deze ‘buddy’ maakt zodoende deel uit van het natuurlijk netwerk van de deelnemer en symboliseert op die manier de wereld buiten de hulpverlening.

De ontmoeting tussen een deelnemer en een buddy is een ‘georganiseerd vriendschappelijk contact’. Georganiseerd omdat er geen sprake is van een spontane ontmoeting. De contacten zijn beperkt in tijd, frequentie en aard van de activiteiten. Vriendschappelijk omdat de contacten vrijwillig, vertrouwelijk, regelmatig en gelijkwaardig verlopen.

De buddy heeft begrip voor de problemen en beperkingen van de deelnemer en kijkt mee naar zijn of haar mogelijkheden en interesses. Het is niet de bedoeling om hulp te verlenen: de nadruk ligt op ‘er zijn’ voor de ander. Op deze manier trachten we via buddywerking twee belangrijke doelstellingen te bereiken: het sociaal isolement van de deelnemer doorbreken en de integratie in de samenleving bevorderen door een beter begrip van en voor mensen met psychische problemen.

Contact

Regio Vlaams-Brabant Oost

Malkander
Mariella Blevi
CGG Diest Halensebaan 49b, 3290 Diest
vbo.malkander@buddywerking.be
T: 0471 80 41 26

Willy Paquay
CGG Vlaams-Brabant Oost vzw
Kapucijnenvoer 16
B – 3000 Leuven
willy.paquay@cgg-vbo.be
M: +32 0472 13 43 72
T: +32 016 85 79 79

Enkel bereikbaar tijdens de ONEVEN weken: op donderdag en vrijdag

Maatschappelijke zetel: CGG VBO, Kapucijnenvoer 16, 3000 Leuven

Volg ons
Folder vrijwilligers
Folder deelnemers

Getuigenissen

“Het is een fijne ervaring om als mens in alle eenvoud samen met iemand anders te mogen delen, in evenwaardigheid, wetend dat ik juist in deze eenvoud steun kan betekenen voor de andere.
Het doet zo’n deugd om niets te “moeten” doen of geen resultaat te moeten bekomen. In eenvoud samen te mogen zijn is waardevol en er allebei mogen van genieten, wat we ook ondernemen en delen.

Het is fijn om een buddy te zijn.”

Een buddy

“Mijn buddy is een houvast in mijn leven geworden: op regelmatige tijdstippen is er iemand die tijd en aandacht voor mij vrij maakt- geheel vrijwillig. Zij is mijn trouwe supporter: ze moedigt mij aan maar ondersteunt mij ook als het minder goed gaat.”

Een deelnemer

Waar wacht
je nog op?
Vragen of interesse?

Contacteer ons