Buddywerking ontvangt schenking van Zonta Club Roeselare!

Op 18 oktober jongstleden schonk Zonta Club Roeselare een mooi bedrag aan Buddywerking Roeselare. Het werd een fijne avond, waarop we kennis maakten met vertegenwoordigers van andere projecten die ook van financiële steun mochten genieten. Bedankt Zonta Club Roeselare!