Corona en Buddywerking Vlaanderen

By 24/03/2020 Home, Nieuws

De impact van corona en de getroffen maatregelen is enorm.
Mensen die reeds kwetsbaar zijn en in sociaal isolement verkeren zien hun contact met de buitenwereld nog meer verdwijnen.

Buddywerking Vlaanderen blijft zich inspannen hieraan te verhelpen. 
Heb je interesse om buddy te worden of heb je nood aan een buddy?
Neem contact op met de buddywerking in je buurt!

Houd moed, draag zorg voor elkaar!
#vlaanderenhelpt