Persbericht voorstelling meter & peter Buddywerking Vlaanderen

By 10/03/2013 Pers

10 OKTOBER = WERELDDAG GEESTELIJKE GEZONDHEID

WANNES CAPPELLE en DANNI HEYLEN peter en meter BUDDYWERKING VLAANDEREN

PERSBERICHT, Brussel, 10 oktober 2013

Danni  Heylen (FC De Kampioenen) en Wannes Cappelle (Het Zesde Metaal) zijn de meter en peter van BUDDYWERKING VLAANDEREN. Buddy’s zijn vrijwilligers die geregeld mensen met een psychische kwetsbaarheid gaan opzoeken voor een babbel, een wandeling, fietstocht, film, café…

Eind 2011 werd BUDDYWERKING VLAANDEREN door de Vlaamse overheid structureel ingebed in Vlaanderen en Brussel. Vandaag zijn reeds 280 duo’s gevormd. Zij vormen een brug tussen mensen met psychische problemen en de buitenwereld.

BUDDYWERKING VLAANDEREN kan op de volle steun rekenen van  Jo Vandeurzen, Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: De buddywerking vormt duo’s van  een vrijwillige buddy en een psychisch kwetsbare deelnemer. Door als duo samen dingen te doen, wordt het sociaal isolement van de deelnemer doorbroken. Met Buddywerking Vlaanderen trachten we mensen met psychische kwetsbaarheid een contact in het ‘echte leven’ aan te reiken en hen terug te laten aanknopen met een sociaal netwerk. Het contact tussen beiden verloopt zo gelijkwaardig mogelijk. De buddy is geen therapeut en mag dat ook niet worden, hij wil net de wereld buiten de hulpverlening symboliseren.”

Bij de voorstelling van de nieuwe meter en peter getuigden een buddy en een deelnemer over hun praktijkervaring, en die is alvast heel positief.

En ook meter en peter moeten alvast niet meer overtuigd worden.

Danni Heylen: “Ik wil mij inzetten voor Buddywerking Vlaanderen omdat we in een erg individualistische maatschappij leven, die erg prestatiegericht is, en mensen met psychische problemen geraken daardoor dikwijls geïsoleerd en dat moeten we voorkomen en daar moet meer voor gedaan worden. We moeten terug meer oog hebben voor onze medemens.”

Wannes Cappelle: “Ik steun ‘Buddywerking Vlaanderen’ omdat ik er van overtuigd ben dat het sociale isolement waarin veel mensen met een psychische aandoening terecht komen één van de grootste problemen is voor de betrokkenen. ‘Buddywerking Vlaanderen’ verdient een flinke duw in de rug, omdat het dit probleem op een laagdrempelige en persoonlijke manier aanpakt.”

Buddywerking Vlaanderen won twee jaar terug de Psychiatry Award 2011.

Meer informatie op www.buddywerking.be

Like Van Damme, adjunct-directeur Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg vzw, stelt tenslotte: “Buddywerking Vlaanderen overkoepelt de 13 regionale Buddywerkingen in gans Vlaanderen en Brussel.  Elke regionale werking wordt ondersteund door buddymedewerkers die vrijwilligers en deelnemers rekruteren, informeren, koppelen, opvolgen en ondersteunen.  Het hart van de werking zijn onze vrijwillige buddy’s die telkens opnieuw klaar staan voor hun deelnemer.  Dankzij de steun van onze meter en peter hopen we nog meer buddy’s warm te kunnen maken zich te engageren voor een psychisch kwetsbaar persoon.”

Einde persbericht —-