Regio Kempen
TURNHOUT, HOOGSTRATEN, RAVELS, MOL, BALEN,  GEEL, MEERHOUT, HERSELT, HERENTALS, BEERSE, RIJKEVORSEL,…

Vrijwilliger worden?

Buddy worden (vrijwilliger)

Waarom buddy worden ?
Als buddy help je een persoon met langdurige/ernstige psychische moeilijkheden bij het doorbreken van sociaal isolement. Terug de stap zetten naar/in de buitenwereld is vaak niet evident voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Samen met jou wordt dit gemakkelijker.
Door buddy te worden breng je twee werelden dichter bij elkaar, wat ook voor jezelf een verrijkende ervaring kan zijn. Hierdoor help je ook mee om het taboe en stigma rond psychiatrische problemen en geestelijke gezondheidszorg te verminderen.
Vriendschappelijke ontmoeting in een ongedwongen sfeer staat hier centraal.

Buddywerking CGG i.s.m. Samana
Het aanbod van Buddywerking Vlaanderen is in de Kempen een hechte structurele samenwerking tussen enerzijds het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Kempen en anderzijds Samana, meer bepaald de Samana Duo-werking in de provincie Antwerpen.
Het CGG Kempen coördineert als eindverantwoordelijke de werking; Buddywerking is structureel ingebed in het CGG-aanbod. Vanuit het CGG Kempen behartigt Nadia de aanvragen van mensen met een psychische kwetsbaarheid die een buddy zoeken (deelnemers) en je kan bij haar terecht voor algemene vragen over de Buddywerking en specifieke vragen over psychische kwetsbaarheid.
Vanuit Samana provincie Antwerpen draagt Gerrit zorg voor werving, vorming en coaching van vrijwilligers die zich willen engageren als buddy. Een taak als buddy-vrijwilliger houdt in dat je een 1-op-1 vriendschappelijk contact aangaat met een deelnemer van de Buddywerking.
Gerrit en Nadia werken nauw samen om duo’s te vormen voor de Buddywerking. Samen volgen wij ook de lopende duo’s op via coaching op maat.

Samana Duo-werking
Gerrit is tevens het aanspreekpunt als je interesse hebt om een vrijwilligerstaak als contact coach binnen de  provinciale Samana Duo-werking op te nemen. Samana Duo-werking is een 1-op-1 aanbod dat open staat voor mensen met een chronische ziekte of zorgnood; de duo’s binnen dit specifieke aanbod worden opgevolgd door contact coach vrijwilligers die op hun beurt ondersteund worden door Gerrit.

Je hoeft geen lid te zijn van de Christelijke Mutualiteit of van Samana om buddy te kunnen worden.
Ook is het geen vereiste om professionele ervaring te hebben met psychische kwetsbaarheid.
Een open en geduldige ingesteldheid zijn wel essentieel.

Heb je interesse?

Wil jij je engageren voor onze Buddywerking of wil je graag meer informatie, neem dan contact op met de medewerker van Samana of vul het aanmeldformulier hieronder in.

Aanmeldformulier vrijwilliger regio Kempen

Privacy
We gebruiken googleformulieren om je gegevens te verzamelen. Door dit formulier in te dienen, erken je dat de door jou verstrekte gegevens worden overgedragen aan Buddywerking Vlaanderen voor verwerking in functie van de geboden dienstverlening en dit in overeenstemming met ons privacybeleid.

Veel gestelde vragen

Zoek jij een buddy?

Buddy nodig?

Heb je langdurige/ernstige psychische moeilijkheden of een psychiatrische kwetsbaarheid? Voel je je vaak alleen? Vind je het moeilijk om op eigen houtje de stap naar buiten te zetten? Ben je op zoek naar iemand om samen leuke dingen te doen? Wil je graag een vriendschappelijk contact aangaan? Dan is Buddywerking misschien iets voor jou.

Belangrijke info !
In de regio Kempen ontvangen we zeer veel vragen en aanmeldingen voor een buddy. Het is niet haalbaar voor de CGG-buddymedewerker om deze altijd onmiddellijk te  bekijken of te behandelen. Daarom vragen we jou wat geduld te hebben in verband met een reactie op jouw vraag of aanmelding.
Indien je vraag niet voor onze werking in aanmerking komt, proberen we je dit zo snel mogelijk te laten weten. In de mate van het mogelijke proberen we dan alternatieven of tips aan te reiken.

Veel gestelde vragen

Contacteer ons!

HOE AANMELDEN?

Lees hieronder verder voor de juiste aanmeldingswijze voor regio Kempen !
Indien nodig, bespreek dit met je vaste hulpverlener.

Voor doorverwijzers / hulpverleners:
Het is aan te raden om vooraf na te gaan of de persoon/cliënt die jij wil doorverwijzen, in aanmerking komt. Een brochure voor professionele hulpverleners kan via een mailtje aan Nadia worden opgevraagd.Inbedding CGG Buddywerking in Netwerk GGZ Kempen
Aanmelding in samenwerking met GGZ aanmeldingsteam (AMT)

In functie van toegankelijke zorg en gericht aanbod voor mensen met een psychische kwetsbaarheid maken we als CGG-werking automatisch deel uit van de lokale geestelijke gezondheidszorg (Netwerk GGZ Kempen). Binnen dit Netwerk is een centraal aanmeldingsteam (AMT) werkzaam.
Informatie over het Netwerk en het AMT is te vinden via www.ggzkempen.be.

Ons aanbod Buddywerking met vrijwilligers behoort tot het domein van vrijetijd en dagbesteding en is dus geen therapeutische hulp. Deze vrijwilligers komen niet in de plaats van professionele (psychologische) ondersteuning.
Omdat we een degelijke opvolging belangrijk vinden, moeten we wel kunnen terugvallen op jouw professionele hulpverlener(s) wanneer dit nodig zou zijn.
Daarom willen we je vragen, indien je interesse hebt om je aan te melden, om dit eerst te bespreken met een hulpverlener die nauw bij je psychisch herstelproces betrokken is.

Externe doorverwijzing / niet-GGZ hulpverlening
Ben je in begeleiding bij een privé-therapeut (bijv. psycholoog, psychiater,…) ?
Of wordt je ondersteund door een welzijns- of andere dienstverlenende organisatie (bijvoorbeeld CAW De Kempen, JAC, sociale dienst van een OCMW/Sociaal Huis, een Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds, een sociale dienst van een algemeen ziekenhuis, WEB / GTB, MSOC,…),… ?
Deze hulpverleners kunnen je aanmelden via het AMT.
Als je momenteel geen professionele hulp hebt, kan je ook je vertrouwde huisarts aanspreken die jouw achtergrond kent. Deze kan jou dan aanmelden bij het AMT.

GGZ-cliënten
Ben je momenteel in onze regio in begeleiding bij een hulpverlener van het CGG Kempen, Route 11, LZ-team, of een deelwerking (dagkliniek, dagactiviteitencentrum, atelier) van het OPZ Geel of de PAAZ Turnhout ?
In dit geval kan je zelf aanmelden via onderstaand aanmeldformulier; vermeld dan de gegevens van jouw GGZ-hulpverlener bij het luikje doorverwijzing.
Of de hulpverlener kan dit invullen in samenspraak met jou.

Voor doorverwijzers / hulpverleners:
Als je een cliënt wil aanmelden, kan dit zoals hoger beschreven.
Essentieel daarnaast is dat een aangemelde cliënt op de hoogte is van de doorverwijzing en er zelf voor gemotiveerd is. Bij twijfel of vragen kan je best vooraf onze brochure raadplegen (zie hoger) en/of nader contact opnemen met de CGG buddymedewerker.

Als je vragen hebt over onze werking waarop je hier of in de brochure geen antwoord vindt, neem je best (telefonisch) contact op met de buddymedewerker van het CGG Kempen.

Privacy
We gebruiken googleformulieren om je gegevens te verzamelen. Door dit formulier in te dienen, erken je dat de door jou verstrekte gegevens worden overgedragen aan Buddywerking Vlaanderen voor verwerking in functie van de geboden dienstverlening en dit in overeenstemming met ons privacybeleid.

Onze werking

Nieuws

HomeNieuws
21/12/2023

Online infomoment Buddywerking Vlaanderen op 11 maart 2024 vanaf 19u00

Heb je interesse om buddy te worden of wil je als verwijzer graag mensen doorverwijzen naar Buddywerking Vlaanderen? Wees dan welkom op ons online infomoment van maandag 11 maart om…
HomeNieuws
09/10/2023

“Buddy zijn is ook een verrijking voor jezelf als mens”

Danni Heylen werd tien jaar geleden op 10 oktober meter van Buddywerking Vlaanderen. Een mooie gelegenheid om een korte tussenstand op te maken. Vanwaar haar langdurige betrokkenheid bij de buddywerking?…
HomeNieuws
05/10/2023

E-learning Buddywerking Vlaanderen

Zin om vrijwilliger te worden? Interesse in Buddywerking Vlaanderen? Ontdek de buddywerking in een nieuwe e-learning! Om geïnteresseerde vrijwilligers (buddy’s) te informeren, ontwikkelde Psyche een gratis e-learning. In een half uurtje…
AntwerpenHomeKempenMechelen
01/12/2022

Digitale infosessie kandidaat-vrijwilligers provincie Antwerpen op 27 februari 2023 van 20u00 tot 21u30

Als je psychisch kwetsbaar bent, raak je gemakkelijk geïsoleerd. Contact maken met anderen is dan niet evident meer. Buddywerking helpt je om opnieuw vertrouwen te krijgen in mensen en je…

Werking
Ontstaan, partners en taakverdeling

In regio Kempen ging Buddywerking van start in 2008 als een structurele samenwerking tussen Ziekenzorg CM en het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Kempen; dit aanvankelijk als project onder de noemer “Op-Stap”.
Einde 2011 kwam er een einde aan de projectfase en werd deze werking structureel opgenomen binnen de vaste dienstverlening van het CGG.

Sindsdien werken we in onze regio onder de noemer “Buddywerking Vlaanderen regio Kempen”. De samenwerking tussen de twee partners werd behouden. In september 2017 was er een naamswijziging: Ziekenzorg werd Samana.
Vanuit een kracht- en herstelgerichte visie bouwen we samen de regionale Buddywerking verder uit, dit elk vanuit zijn eigen expertise: het CGG Kempen richt zich naar onthaal en opvolging van deelnemers/cliënten en Samana behartigt het vrijwilligersluik van onze werking.

Ons werkingsgebied omvat volgende gemeenten (27) en hun deelgemeenten:
Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas, Baarle-Hertog, Ravels, Arendonk, Oud-Turnhout, Turnhout, Vosselaar, Beerse, Lille, Kasterlee, Retie, Dessel, Mol, Balen, Meerhout, Geel, Olen, Herentals, Vorselaar, Grobbendonk, Herenthout,  Westerlo, Hulshout, Herselt, Laakdal.

Lees meer

Visie & doelstelling

Mensen met ernstige psychische moeilijkheden of een chronische psychiatrische problematiek hebben vaak een beperkt  sociaal netwerk. Zij hebben moeite om bestaande contacten te onderhouden of terug op te pikken, zeker na een opname. Vrienden van vroeger, familie,… kunnen soms ook afhaken. Hierdoor ervaren psychisch kwetsbare mensen steeds minder betekenisvolle contacten. Dit kan ervoor zorgen dat zij geïsoleerd raken en zich ook eenzaam gaan voelen. Men dreigt wat betreft sociale relaties afhankelijk te worden van contacten met professionele hulpverleners. De drempel om ‘buiten’ te komen en nieuwe contacten uit te bouwen wordt alsmaar groter.
Er ontstaat op den duur een gemis en behoefte aan ‘gewoon’ sociaal contact, aan mensen waarmee men zijn vrije tijd zinvol kan invullen, plezier kan beleven, ervaringen kan delen en nieuwe dingen kan ondernemen. Naarmate het isolement langer duurt, worden maatschappelijke integratie en participatie steeds moeilijker. ‘Deelnemen’ aan de samenleving is niet meer zo vanzelfsprekend wanneer je dingen alleen moet doen.

Een vrijwilliger kan in dat geval helpen om opnieuw een stapje naar buiten, in de samenleving te zetten. Hij/zij maakt als ‘buddy’ op regelmatige basis tijd vrij om samen op stap te gaan en om leuke, alledaagse dingen te doen zoals wandelen, winkelen, iets gaan drinken, samen een uitstapje maken,… Zo kan een buddy deel gaan uitmaken van het ‘natuurlijke’ netwerk van de deelnemer.

De ontmoeting tussen een deelnemer en een buddy is een ‘georganiseerd vriendschappelijk contact’. Georganiseerd omdat er geen sprake is van een spontane ontmoeting. De contacten zijn beperkt in tijd, frequentie en aard van de activiteiten. Vriendschappelijk omdat de contacten vrijwillig, vertrouwelijk, regelmatig en gelijkwaardig verlopen.

De buddy heeft begrip voor de problemen en beperkingen van de deelnemer en kijkt mee naar zijn of haar mogelijkheden en interesses. Het is niet de bedoeling om ‘hulp te verlenen’: de nadruk ligt op ‘er zijn’ voor de ander.
De deelnemer krijgt op deze manier de kans om zijn/haar eigen mogelijkheden te (her)ontdekken en kan zo gestimuleerd worden om vanuit eigen kracht en geloof in zichzelf tot meer initiatief te komen.

Op deze manier trachten we via buddywerking twee belangrijke doelstellingen te bereiken: het sociaal isolement van de deelnemer doorbreken en de integratie in de samenleving bevorderen door een beter begrip van en voor mensen met psychische problemen.

Contact

Regio Kempen
Buddy's (vrijwilligers)

Samana provincie Antwerpen / Duo-werking
Gerrit Ribbens
E: gerrit.ribbens@samana.be
T: 03 221 95 70

Deelnemers

CGG Kempen / Buddywerking Vlaanderen regio Kempen
Nadia Ceusters
Technische Schoolstraat 66, 2440 Geel
E: kempen@buddywerking.be
E: NadiaCeusters@cggkempen.be
T: 014 41 09 67

Volg ons

Buddywerking Vlaanderen in onze regio is een structurele samenwerking tussen het CGG Kempen en Samana.

Folder vrijwilligers
Folder deelnemers
Folder doorverwijzers

Getuigenissen

“Het is een fijne ervaring om als mens in alle eenvoud samen met iemand anders te mogen delen, in evenwaardigheid, wetend dat ik juist in deze eenvoud steun kan betekenen voor de andere.
Het doet zo’n deugd om niets te “moeten” doen of geen resultaat te moeten bekomen. In eenvoud samen te mogen zijn is waardevol en er allebei mogen van genieten, wat we ook ondernemen en delen.

Het is fijn om een buddy te zijn.”

Een buddy

“Mijn buddy is een houvast in mijn leven geworden: op regelmatige tijdstippen is er iemand die tijd en aandacht voor mij vrij maakt- geheel vrijwillig. Zij is mijn trouwe supporter: ze moedigt mij aan maar ondersteunt mij ook als het minder goed gaat.”

Een deelnemer

Waar wacht
je nog op?
Vragen of interesse?

Contacteer ons