Regio Kempen
TURNHOUT, HOOGSTRATEN, HERENTALS, GEEL, MOL, BALEN, MEERHOUT,…

Word jij een buddy?

Buddy worden

Als buddy help je een psychisch kwetsbaar persoon bij het doorbreken van sociaal isolement. Terug de stap zetten naar de buitenwereld is vaak niet evident. Samen met jou wordt dit gemakkelijker. Als buddy breng je twee werelden dichter bij elkaar, wat ook voor jezelf een verrijkende ervaring kan zijn.

Buddywerking Vlaanderen is in de Kempen een hechte samenwerking tussen het CGG Kempen en Samana regio Mechelen-Turnhout (RMT). Binnen onze werking draagt Samana RMT zorg voor werving, vorming en coaching van alle vrijwilligers die zich willen engageren als buddy.
Je hoeft geen lid te zijn van de Christelijke Mutualiteit of van Samana om buddy te worden.

Heb je interesse?

Heb je interesse om je te engageren voor onze Buddywerking of wil je graag meer informatie, neem dan contact op met de medewerker van Samana of vul het aanmeldformulier hieronder in.

Aanmeldformulier vrijwilliger regio Kempen

Privacy
We gebruiken googleformulieren om je gegevens te verzamelen. Door dit formulier in te dienen, erken je dat de door jou verstrekte gegevens worden overgedragen aan Buddywerking Vlaanderen voor verwerking in functie van de geboden dienstverlening en dit in overeenstemming met ons privacybeleid.

Zoek jij een buddy?

Buddy nodig?

Heb je langdurige of ernstige psychische moeilijkheden of een psychiatrische problematiek? Voel je je vaak alleen? Vind je het moeilijk om op eigen houtje de stap naar buiten te zetten? Ben je op zoek naar iemand om samen leuke dingen te doen? Wil je graag een vriendschappelijk contact aangaan? Dan is Buddywerking misschien iets voor jou.

Contacteer ons!


Hoe aanmelden?

Onze werkwijze voor aanmelding in regio Kempen is gewijzigd begin 2019.

Buddywerking Kempen maakt via het CGG Kempen deel uit van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen. In dit Netwerk is een centraal Aanmeldingsteam actief, gericht naar iedereen met een vraag rond/naar geestelijke gezondheidszorg.
Zij helpen sinds kort mee met een deel van de aanmeldingen voor de Buddywerking. Zo hopen we het toenemend aantal vragen sneller te behandelen.

Als je interesse hebt om je als kandidaat-deelnemer aan te melden, kan je dit dan ook best bespreken met jouw naast betrokken hulpverlener.

Als je hulpverlener niet in de regio Kempen werkzaam is, of als deze in een ander soort hulpverleningsorganisatie dan deze binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) werkt (bijvoorbeeld CAW, OCMW, Dienst Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds,…), dan kan deze jou aanmelden via het Aanmeldingsteam.

Als je een hulpverlener hebt die werkt binnen de GGZ in onze regio (bijvoorbeeld CGG Kempen, LZ team, OPZ, ’t Twijgje, Route 11,…), dan kan deze jou rechtstreeks aanmelden door in samenspraak met jou het aanmeldformulier hieronder in te vullen.

Als je momenteel geen professionele hulp hebt, kan je ook je huisarts aanspreken indien deze jouw achtergrond goed kent. Hij/zij kan je dan eveneens aanmelden via het Aanmeldingsteam.

Als je vragen hebt over onze werking waarop je hier geen antwoord vindt, neem je best contact op met de buddymedewerker van het CGG Kempen.

Aanmeldformulier deelnemer regio Kempen


Voor verwijzers / hulpverleners
Als je een cliënt wil aanmelden, kan dit zoals hoger beschreven.
Als je werkt voor een organisatie buiten de GGZ of buiten onze regio, kan je het Aanmeldingsteam Netwerk GGZ Kempen contacteren (cliënten 18-65 jaar).
Als je werkzaam bent voor een GGZ-Netwerk partner regio Kempen, dan kan je het aanmeldingsformulier hierboven invullen, graag in samenspraak met je geïnteresseerde cliënt.
Bij twijfel of vragen kan je onze infofolder voor verwijzers raadplegen (voorlopig aan te vragen via mail), of je kan contact opnemen met de CGG buddymedewerker.

Privacy
We gebruiken googleformulieren om je gegevens te verzamelen. Door dit formulier in te dienen, erken je dat de door jou verstrekte gegevens worden overgedragen aan Buddywerking Vlaanderen voor verwerking in functie van de geboden dienstverlening en dit in overeenstemming met ons privacybeleid.

Onze werking

Nieuws

HomeNieuws
05/03/2021

Interview buddy Eline

Een mooi artikel met buddy Eline in Zorgwijzermagazine.Lees het artikel hier: https://zorgwijzermagazine.be/ggz/ik-wil-me-inzetten-voor-iets-diepgaands/  Wil jij ook buddy worden? Neem contact met ons op!
HomeNieuws
05/03/2021

Mooie getuigenis van Limburgs duo in Iedereen Beroemd

Tijdens hun wandeling in Borgloon werd een duo gespot door de journalist van Iedereen Beroemd.Een ontroerend oprechte en warme getuigenis van wat zij voor elkaar betekenen. Bekijk de reportage hier: https://www.een.be/iedereen-beroemd/licht-aan-het-eind-van-de-tunnel …
HomeNieuws
04/03/2021

Week van de vrijwilliger

Deze week is het de week van de vrijwilliger. Dankjewel aan onze buddy's voor jullie inzet en engagement,  jullie zijn fantastisch! #weekvandevrijwilliger 
HomeNieuws
01/03/2021

Digitale infosessie kandidaat-vrijwilligers regio Vlaams-Brabant Oost op 31 maart 2021 van 20:00 tot 21:30

Als je psychisch kwetsbaar bent, raak je gemakkelijk geïsoleerd. Contact maken met anderen is dan niet evident meer. Buddywerking helpt je om opnieuw vertrouwen te krijgen in mensen en je…

Werking
Ontstaan, partners en taakverdeling

In regio Kempen ging Buddywerking van start in 2008 als een structurele samenwerking tussen Ziekenzorg CM en het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Kempen; dit aanvankelijk als project onder de noemer “Op-Stap”.
Einde 2011 kwam er een einde aan de projectfase en werd deze werking structureel opgenomen binnen de vaste dienstverlening van het CGG.

Sindsdien werken we in onze regio onder de noemer “Buddywerking Vlaanderen regio Kempen”. De samenwerking tussen de twee partners werd behouden. In september 2017 was er een naamswijziging: Ziekenzorg werd Samana.
Vanuit een kracht- en herstelgerichte visie bouwen we samen de regionale Buddywerking verder uit, dit elk vanuit zijn eigen expertise: het CGG Kempen richt zich naar onthaal en opvolging van deelnemers/cliënten en Samana behartigt het vrijwilligersluik van onze werking.

De buddywerking voor deze regio omvat volgende gemeenten: Vorselaar, Grobbendonk, Herenthout, Herentals, Olen, Westerlo, Hulshout, Herselt, Laakdal, Meerhout, Geel, Balen, Mol, Hoogstraten, Baarle-Hertog, Ravels, Arendonk, Rijkevorsel, Merksplas, Beerse, Vosselaar, Turnhout, Oud-Turnhout, Arendonk, Lille, Kasterlee, Retie, Dessel

Lees meer

Visie & doelstelling

Mensen met ernstige psychische moeilijkheden of een chronische psychiatrische problematiek hebben vaak een beperkt  sociaal netwerk. Zij hebben moeite om bestaande contacten te onderhouden of terug op te pikken, zeker na een opname. Vrienden van vroeger, familie,… kunnen soms ook afhaken. Hierdoor ervaren psychisch kwetsbare mensen steeds minder betekenisvolle contacten. Dit kan ervoor zorgen dat zij geïsoleerd raken en zich ook eenzaam gaan voelen. Men dreigt wat betreft sociale relaties afhankelijk te worden van contacten met professionele hulpverleners. De drempel om ‘buiten’ te komen en nieuwe contacten uit te bouwen wordt alsmaar groter.
Er ontstaat op den duur een gemis en behoefte aan ‘gewoon’ sociaal contact, aan mensen waarmee men zijn vrije tijd zinvol kan invullen, plezier kan beleven, ervaringen kan delen en nieuwe dingen kan ondernemen. Naarmate het isolement langer duurt, worden maatschappelijke integratie en participatie steeds moeilijker. ‘Deelnemen’ aan de samenleving is niet meer zo vanzelfsprekend wanneer je dingen alleen moet doen.

Een vrijwilliger kan in dat geval helpen om opnieuw een stapje naar buiten, in de samenleving te zetten. Hij/zij maakt als ‘buddy’ op regelmatige basis tijd vrij om samen op stap te gaan en om leuke, alledaagse dingen te doen zoals wandelen, winkelen, iets gaan drinken, samen een uitstapje maken,… Zo kan een buddy deel gaan uitmaken van het ‘natuurlijke’ netwerk van de deelnemer.

De ontmoeting tussen een deelnemer en een buddy is een ‘georganiseerd vriendschappelijk contact’. Georganiseerd omdat er geen sprake is van een spontane ontmoeting. De contacten zijn beperkt in tijd, frequentie en aard van de activiteiten. Vriendschappelijk omdat de contacten vrijwillig, vertrouwelijk, regelmatig en gelijkwaardig verlopen.

De buddy heeft begrip voor de problemen en beperkingen van de deelnemer en kijkt mee naar zijn of haar mogelijkheden en interesses. Het is niet de bedoeling om ‘hulp te verlenen’: de nadruk ligt op ‘er zijn’ voor de ander.
De deelnemer krijgt op deze manier de kans om zijn/haar eigen mogelijkheden te (her)ontdekken en kan zo gestimuleerd worden om vanuit eigen kracht en geloof in zichzelf tot meer initiatief te komen.

Op deze manier trachten we via buddywerking twee belangrijke doelstellingen te bereiken: het sociaal isolement van de deelnemer doorbreken en de integratie in de samenleving bevorderen door een beter begrip van en voor mensen met psychische problemen.

Contact

Regio Kempen
Buddy's

Samana provincie Antwerpen
Gerrit Ribbens
E: gerrit.ribbens@samana.be
T: 015/21 59 47

Deelnemers

CGG Kempen
Nadia Ceusters
Smalvoortstraat 2, 2300 Turnhout
E: kempen@buddywerking.be
T: 014/41 09 67

Volg ons

Buddywerking Vlaanderen in onze regio is een structurele samenwerking tussen het CGG Kempen en Samana.

Folder vrijwilligers
Folder deelnemers
Folder doorverwijzers

Getuigenissen

“Het is een fijne ervaring om als mens in alle eenvoud samen met iemand anders te mogen delen, in evenwaardigheid, wetend dat ik juist in deze eenvoud steun kan betekenen voor de andere.
Het doet zo’n deugd om niets te “moeten” doen of geen resultaat te moeten bekomen. In eenvoud samen te mogen zijn is waardevol en er allebei mogen van genieten, wat we ook ondernemen en delen.

Het is fijn om een buddy te zijn.”

Een buddy

“Mijn buddy is een houvast in mijn leven geworden: op regelmatige tijdstippen is er iemand die tijd en aandacht voor mij vrij maakt- geheel vrijwillig. Zij is mijn trouwe supporter: ze moedigt mij aan maar ondersteunt mij ook als het minder goed gaat.”

Een deelnemer

Waar wacht
je nog op?
Vragen of interesse?

Contacteer ons