Regio Kempen
TURNHOUT, MOL, BALEN, GEEL, HERENTALS, HOOGSTRATEN

Buddy worden?

Buddy worden

Als buddy help je psychische kwetsbare mensen bij het doorbreken van hun sociaal isolement. Samen met jou kunnen ze de stap zetten naar de buitenwereld, waar ze alleen dikwijls niet toe komen. Zo breng je twee werelden dichter bij elkaar.

Buddywerking Vlaanderen – Regio Kempen werkt samen met Samana. Samana staat in voor de werving, screening en opleiding van de vrijwilligers. Je hoeft geen lid te zijn van de christelijke mutualiteit om buddy te worden bij Samana.

Heb je interesse?

Heb je interesse om je te engageren voor de buddywerking of wil je graag meer informatie neem dan contact op met de medewerker van Samana of vul het aanmeldformulier in.

Aanmeldformulier buddy

Buddy nodig?

Buddy nodig?

Heb je psychische problemen? Voel je je vaak eenzaam? Vind je het moeilijk om alleen de stap naar buiten te zetten? Ben je op zoek naar iemand om samen leuke dingen te doen? Wil je graag een vriendschappelijke contact aangaan? Dan is buddywerking misschien iets voor jou!

Contacteer ons!

Hoe aanmelden?
Als persoon met psychische problemen kan je zelf een buddy vragen. Je neem het best telefonisch contact op of je kan het aanmeldingsformulier invullen.

Aanmeldingsformulier deelnemer

Voor verwijzers
Indien u een cliënt wenst aan te melden voor een buddy kan je rechtstreeks contact opnemen met de Buddywerking of het aanmeldingsformulier invullen.
Tevens willen wij vragen dat de cliënt ook zelf contact opneemt met de Buddywerking om een eerste afspraak vast te leggen.

Onze werking

Nieuws

Betekenis buddy HomeNieuws
07/12/2017

Buddy zijn kan iets betekenen

Iedereen heeft nood aan sociaal contact.  Mensen om ons heen geven mee gestalte en betekenis aan ons leven. Personen met een psychische kwetsbaarheid raken soms sociaal geïsoleerd en vinden moeilijk aansluiting…
werelddag geestelijke gezondheid HomeNieuws
04/10/2017

Werelddag Geestelijke Gezondheid op 10 oktober

Werelddag Geestelijke Gezondheid, 10 dagen acties De Werelddag Geestelijke Gezondheid nodigt iedereen uit om stil te staan bij zijn of haar geestelijke gezondheid en die van anderen. Omdat er nog…
artikel Pscyhe & Brein Buddywerking Mechelen HomeMechelenNieuwsPers
04/10/2017

Een mooi artikel in Psyche&Brein!

Buddywerking Vlaanderen staat deze week in de schijnwerpers in de extra krant-editie van het magazine Psyche&Brein. Britt en Isabel, een Mechels duo, vertellen jullie alles over hun op-stap avontuur! Dankjewel…

Werking
Ontstaan, partners en taakverdeling

In onze regio ging Buddywerking van start in 2008 vanuit een structurele samenwerking tussen Ziekenzorg CM en het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Kempen; dit aanvankelijk als project onder de noemer “Op-Stap”.

Einde 2011 kwam er een einde aan de projectfase: alle lopende buddywerkingen in Brussel en Vlaanderen werden structureel opgenomen binnen de vaste dienstverlening van de CGG. Inmiddels zijn er over gans Vlaanderen buddywerkingen actief.

In de zorgregio Kempen is onze organisatie inmiddels gekend als “Buddywerking Vlaanderen regio Kempen”. Onze regionale werking evolueert voortdurend. Zo kwam er in het najaar 2012 een uitbreiding via een bijkomende samenwerking met de Vrijwilligersservice van De VoorZorg in de provincie Antwerpen. Momenteel wordt het aanbod vrijwilligerswerk voor buddy’s binnen de VoorZorg Thuiszorg georganiseerd vanuit de dienst Hulp aan Huis – oppashulp.

De lokale Buddywerking is ook qua aanpak en aanbod een dynamisch gebeuren. Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de noden van al wie zich tot onze werking richt, verkennen wij vanuit een kracht- en herstelgerichte visie nieuwe mogelijkheden op gebied van profilering, werkwijze, methodieken,…

Lees meer

Visie & doelstelling

Mensen met ernstige psychische moeilijkheden of een chronische psychiatrische problematiek ondervinden soms een tekort aan een  sociaal netwerk. Zij hebben vaak moeite om nieuwe relaties aan te gaan of te onderhouden en ervaren daardoor weinig of geen betekenisvolle contacten. Dit kan ervoor zorgen dat zij geïsoleerd raken en zich eenzaam gaan voelen. Men dreigt wat betreft sociale relaties afhankelijk te worden van contacten met professionele hulpverleners. Er ontstaat een gemis en behoefte aan ‘gewoon’ sociaal contact, aan mensen waarmee men zijn vrije tijd zinvol kan invullen, plezier kan beleven, ervaringen kan delen en nieuwe dingen kan ondernemen.Naarmate het isolement langer duurt, worden maatschappelijke integratie en participatie steeds moeilijker. ‘Deelnemen’ aan de samenleving is niet meer zo vanzelfsprekend wanneer je dingen alleen moet doen.

Een vrijwilliger kan in dat geval helpen om opnieuw een stapje naar buiten, naar de samenleving te zetten. Hij/zij maakt op regelmatige basis tijd vrij om samen op stap te gaan en om leuke, alledaagse dingen te doen zoals wandelen, winkelen, iets gaan drinken, samen een uitstapje maken, enz. Deze ‘buddy’ maakt zodoende deel uit van het natuurlijk netwerk van de deelnemer en symboliseert op die manier de wereld buiten de hulpverlening.

De ontmoeting tussen een deelnemer en een buddy is een ‘georganiseerd vriendschappelijk contact’. Georganiseerd omdat er geen sprake is van een spontane ontmoeting. De contacten zijn beperkt in tijd, frequentie en aard van de activiteiten. Vriendschappelijk omdat de contacten vrijwillig, vertrouwelijk, regelmatig en gelijkwaardig verlopen.

De buddy heeft begrip voor de problemen en beperkingen van de deelnemer en kijkt mee naar zijn of haar mogelijkheden en interesses. Het is niet de bedoeling om hulp te verlenen: de nadruk ligt op ‘er zijn’ voor de ander. Op deze manier trachten we via buddywerking twee belangrijke doelstellingen te bereiken: het sociaal isolement van de deelnemer doorbreken en de integratie in de samenleving bevorderen door een beter begrip van en voor mensen met psychische problemen.

Contact

Regio Kempen
Buddy's

Samana
Andries Vervaeke
Korte Begijnenstraat 22, 2300 Turnhout
andries.vervaeke@samana.be
T: 014/40 34 76

Deelnemers

CGG Kempen
Nadia Ceusters
Smalvoortstraat 2, 2300 Turnhout
kempen@buddywerking.be
T: 014/41 09 67

Volg ons

Buddywerking Vlaanderen in onze regio is een structurele samenwerking tussen het CGG Kempen en Samana.

Folder vrijwilligers
Folder deelnemers

Getuigenissen

“Het is een fijne ervaring om als mens in alle eenvoud samen met iemand anders te mogen delen, in evenwaardigheid, wetend dat ik juist in deze eenvoud steun kan betekenen voor de andere.
Het doet zo’n deugd om niets te “moeten” doen of geen resultaat te moeten bekomen. In eenvoud samen te mogen zijn is waardevol en er allebei mogen van genieten, wat we ook ondernemen en delen.

Het is fijn om een buddy te zijn.”

Een buddy

“Mijn buddy is een houvast in mijn leven geworden: op regelmatige tijdstippen is er iemand die tijd en aandacht voor mij vrij maakt- geheel vrijwillig. Zij is mijn trouwe supporter: ze moedigt mij aan maar ondersteunt mij ook als het minder goed gaat.”

Een deelnemer

Waar wacht
je nog op?
Vragen of interesse?

Contacteer ons