Regio Zuid Oost-Vlaanderen
OUDENAARDE, NINOVE, AALST, LEDE, GERAARDSBERGEN, RONSE, …

Vrijwilliger worden?

Buddy worden

Als buddy help je psychische kwetsbare mensen bij het doorbreken van hun sociaal isolement. Samen met jou kunnen ze de stap zetten naar de buitenwereld, waar ze alleen dikwijls niet toe komen. Zo breng je twee werelden dichter bij elkaar.

Buddywerking Vlaanderen – Regio Zuid-Oost-Vlaanderen werkt samen met Samana. Samana staat in voor de werving, screening en opleiding van de vrijwilligers. Je hoeft geen lid te zijn van de christelijke mutualiteit om buddy te worden bij Samana.

Heb je interesse?

Heb je interesse om je te engageren voor de buddywerking of wil je graag meer informatie neem dan contact op met:
Samana Oost-Vlaanderen, oostvlaanderen@samana.be, T: 09 267 53 53 of je kan het aanmeldingsformulier hier downloaden en terugsturen naar oostvlaanderen@samana.be

Elektronisch aanmeldingsformulier buddy
Onze vacatures

Privacy
We gebruiken googleformulieren om uw gegevens te verzamelen. Door dit formulier in te dienen, erkent u dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan Buddywerking Vlaanderen voor verwerking in functie van de geboden dienstverlening en dit in overeenstemming met ons privacybeleid.

Ik zoek een buddy

Buddy nodig?

Heb je psychische problemen? Voel je je vaak eenzaam? Vind je het moeilijk om alleen de stap naar buiten te zetten? Ben je op zoek naar iemand om samen leuke dingen te doen? Wil je graag een vriendschappelijke contact aangaan? Dan is buddywerking misschien iets voor jou!

Contacteer ons!

Hoe aanmelden?
Als persoon met psychische problemen kan je zelf een buddy vragen. Je neem het best telefonisch contact op of je kan het aanmeldingsformulier invullen.

Aanmeldingsformulier deelnemer

Voor verwijzers
Indien u een cliënt wenst aan te melden voor een buddy kan je rechtstreeks contact opnemen met de Buddywerking of het aanmeldingsformulier hier downloaden en ingevuld terugsturen naar zuidoostvlaanderen@buddywerking.be.
Tevens willen wij vragen dat de cliënt ook zelf contact opneemt met de Buddywerking om een eerste afspraak vast te leggen.

Privacy
We gebruiken googleformulieren om uw gegevens te verzamelen. Door dit formulier in te dienen, erkent u dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan Buddywerking Vlaanderen voor verwerking in functie van de geboden dienstverlening en dit in overeenstemming met ons privacybeleid.

Nieuws

HomeNieuwsPers
23/08/2022

Artikel buddywerking in Psyche & Brein

Een mooi artikel met duo Frank en Carl in het magazine Psyche & Brein.Wil jij ook buddy worden? Neem contact met ons op!    
HomeNieuwsPers
13/05/2022

Artikel buddywerking in LM-magazine

Een mooi artikel met buddymedewerker Ans en buddy Quinten. Wil jij ook buddy worden? Neem contact met ons op!
HomeNieuwsPers
05/03/2021

Interview Zorgwijzer met buddy Eline

Een mooi artikel met buddy Eline in Zorgwijzermagazine.Lees het artikel hier: https://zorgwijzermagazine.be/ggz/ik-wil-me-inzetten-voor-iets-diepgaands/  Wil jij ook buddy worden? Neem contact met ons op!

Werking
Ontstaan, partners en taakverdeling

In 2007 gaf de Vlaamse overheid opdracht tot het uitbouwen van buddywerkingen ten behoeve van psychisch kwetsbare mensen. Een algemeen coördinator werd aangesteld om alle regionale werkingen te ondersteunen vanuit de koepelorganisatie Buddywerking Vlaanderen. Vanaf 01 december 2011 werd ‘Buddywerking Vlaanderen’ een gegeven. Geen tijdelijk project meer, maar een verankerde werking in elk van de 13 CGG-werkingsgebieden, allen onder één naam: ‘Buddywerking Vlaanderen’.

In de regio Zuid Oost-Vlaanderen ging de buddywerking van start als een structurele samenwerking tussen CGG Zuid Oost-Vlaanderen en Samana. De screening en ondersteuning van de kandidaat vrijwilligers gebeurt door Samana. Zij organiseren ook de basisvorming en intervisiemomenten.De buddymedewerker van CGG Zuid Oost-Vlaanderen is verantwoordelijk voor de instroom en opvolging van de deelnemers. De opvolging van de duo’s, het bekendmaken van de buddywerking en werven van buddy’s is een gezamenlijke taak.

Lees meer

Visie & doelstelling

Ieder van ons heeft nood aan contact met anderen: het is een elementaire levensbehoefte. De mensen om ons heen (familie, vrienden, buren, kennissen, maar ook de samenleving in het algemeen) geven namelijk mee gestalte en betekenis aan ons leven. Onderzoek wijst uit dat de kwaliteit van onze relaties met anderen een grote invloed heeft op zowel ons psychisch als fysiek welbevinden. Een gezond sociaal netwerk kan bijvoorbeeld ons zelfvertrouwen vergroten, psychische klachten doen afnemen en bufferen tegen stress.

Mensen met ernstige psychische moeilijkheden of een chronische psychiatrische problematiek ondervinden soms een tekort aan zo’n sociaal netwerk. Zij hebben vaak moeite om nieuwe relaties aan te gaan of te onderhouden en ervaren daardoor weinig of geen betekenisvolle contacten. Dit kan ervoor zorgen dat zij geïsoleerd raken en zich eenzaam gaan voelen.

Een vrijwilliger kan in dat geval helpen om opnieuw een stapje naar buiten, naar de samenleving te zetten. Hij/zij maakt op regelmatige basis tijd vrij om samen op stap te gaan en om leuke, alledaagse dingen te doen zoals wandelen, winkelen, iets gaan drinken, samen een uitstapje maken, enz. Deze ‘buddy’ maakt zodoende deel uit van het natuurlijk netwerk van de deelnemer en symboliseert op die manier de wereld buiten de hulpverlening.

De ontmoeting tussen een deelnemer en een buddy is een ‘georganiseerd vriendschappelijk contact’. Georganiseerd omdat er geen sprake is van een spontane ontmoeting. De contacten zijn beperkt in tijd, frequentie en aard van de activiteiten. Vriendschappelijk omdat de contacten vrijwillig, vertrouwelijk, regelmatig en gelijkwaardig verlopen.

De buddy heeft begrip voor de problemen en beperkingen van de deelnemer en kijkt mee naar zijn of haar mogelijkheden en interesses. Het is niet de bedoeling om hulp te verlenen: de nadruk ligt op ‘er zijn’ voor de ander. Op deze manier trachten we via buddywerking twee belangrijke doelstellingen te bereiken: het sociaal isolement van de deelnemer doorbreken en de integratie in de samenleving bevorderen door een beter begrip van en voor mensen met psychische problemen.

Contact

Regio Zuid Oost-Vlaanderen
Buddy's

Samana Oost-Vlaanderen
oostvlaanderen@samana.be
T: 09 267 53 53

Deelnemers

Sofie Vermeire
zuidoostvlaanderen@buddywerking.be
T: 078 15 55 70
M: 0479 67 84 88

Volg ons

Buddywerking Vlaanderen in onze regio is een structurele samenwerking tussen het CGG Zuid Oost-Vlaanderen en Samana.

Folder vrijwilligers
Folder deelnemers

Getuigenissen

“Het is een fijne ervaring om als mens in alle eenvoud samen met iemand anders te mogen delen, in evenwaardigheid, wetend dat ik juist in deze eenvoud steun kan betekenen voor de andere.
Het doet zo’n deugd om niets te “moeten” doen of geen resultaat te moeten bekomen. In eenvoud samen te mogen zijn is waardevol en er allebei mogen van genieten, wat we ook ondernemen en delen.

Het is fijn om een buddy te zijn.”

Een buddy

“Mijn buddy is een houvast in mijn leven geworden: op regelmatige tijdstippen is er iemand die tijd en aandacht voor mij vrij maakt- geheel vrijwillig. Zij is mijn trouwe supporter: ze moedigt mij aan maar ondersteunt mij ook als het minder goed gaat.”

Een deelnemer

Waar wacht
je nog op?
Vragen of interesse?

Contacteer ons